محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ایسنا گفت: قانون انتخابات غیر از حضور فیزیکی رأی دهندگان، راه دیگری برای اخذ رأی پیش‌بینی نکرده است، اما مشخص نیست که بیماری کرونا تا چه زمانی ادامه می‌یابد و اگر این شرایط ادامه یابد، ممکن است موجب کاهش مشارکت در انتخابات شود. وی با بیان اینکه باید از تجربه جهانی در برگزاری انتخابات آتی استفاده کرد، افزود: انتخابات پستی یکی از راه‌ها است که البته ممکن است حرف و حدیثی در رأی پستی وجود داشته باشد اما به هر حال بهتر از تجمع افراد در پای صندوق رأی است.