در پی نظرخواهی وزارت کشور از نخبگان، احزاب و دانشگاهیان در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات در شرایط کرونا، محمدجواد آرین‌منش، یک نماینده پیشین مجلس به ایسنا گفت: سناریوی دوم در شرایطی است که بیماری همچنان وجود دارد. در این شرایط یکی از راهکارها افزایش زمان برگزاری انتخابات از یک روز به دو روز است که البته به اصلاح قانون انتخابات نیاز دارد. راهکار دیگر افزایش دو برابری صندوق های اخذ رأی است. کوتاه کردن فرایند و زمان اخذ رای و انتخابات الکترونیکی از دیگر راهکارها می‌تواند باشد؛ به نحوی که شرایط برای رأی دادن از منزل فراهم شود تا ازدحام در شعب اخذ رأی صورت نگیرد.