سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک سومین‌ سالگرد پیروزی دولت و ملت عراق بر گروه تروریستی داعش، این پیروزی را نتیجه اراده راسخ و مجاهدت یکپارچه دولت، ملت و تمامی نیروهای های نظامی و امنیتی عراق با الهام از مرجعیت دینی این کشور حضرت آیتالله سیستانی علیه تروریسم فراگیر دانست. وی افزود: اگرچه نیروی نظامی داعش شکست خورد اما همچنان تفکرات تکفیری، ضد بشری، تروریستی و حمایت‌های پیدا و نهان منطقه‌ای و فرامنطقه ای از آن ادامه داشته و لازم است جامعه جهانی در برابر شیوع فکری و قدرت‌گیری مجدد این جریان هشیار باشد.