سیداشرفی، بازپرس ویژه رسیدگی‌ به پرونده ترور سردار سلیمانی در نشست نشست پیگیری و بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان، از تشکیل کمیته تعقیب و ردیابی متهمان پرونده این ترور در دادسرای تهران خبر داد و گفت: مشخصات ۴۵ نفر از متهمان آمریکایی که در این امر نقش داشتند ارائه شد و نسبت به صدور حکم بازداشت بین‌المللی متهمان از طریق سازمان پلیس بین‌الملل اقدام لازم صورت پذیرفت؛ اما متاسفانه از صدور حکم بازداشت متهمان امتناع کردند.