حسینعلی حاجی‌ دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست درباره امام خمینی(ره) جای تأسف دارد و ما در مجلس از طریق ابزارهای نظارتی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم. وی با بیان اینکه این اظهار نظر کلانتری نباید بی‌پاسخ باقی بماند، افزود: «چندی پیش دیدیم که در سازمان محیط زیست از بخش‌های نظامی ما جاسوسی می‌شد و امروز هم شاهد این گونه اظهارنظرها هستیم که این مسائل گویا با هم مرتبط هستند.» گفتنی است این واکنش‌ها مربوط به اظهارات کلانتری در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود است که در آن گفته است: «‌امام خمینی فرزند ناخلف آمریکا است.»