مدیرمسئول روزنامه مستقل در توئیتی به انتقاد از اقدام اخیر روزنامه «تهران تایمز» پرداخت.

علی نظری نوشت: «این اوج بی شرافتی است که یک روزنامه حکومتی به‌خرج داده و در تصویرسازی شنیع نیمتای صورت مهندس موسوی را با ترامپ ممزوج کرده است. ای کاش دستگاه‌های امنیتی و هیأت نظارت بر مطبوعات با این مطبوعه سخیف برخورد می‌کردند.» گفتنی است؛ روزنامه «تهران تایمز» روز گذشته با انتشار تصویری از میرحسین موسوی و دونالد ترامپ در کنار یکدیگر، به مقایسه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری ایران و انتخابات اخیر ایالات متحده پرداخت.