علیرضا سلیمی، یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس با توجه به اعمال محدودیت‌ها، گفت: تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات اعمال شده؛ از این رو در این دو هفته جلسات در ساعت ۷.۳۰ دقیقه آغاز و در ساعت ۱۱.۳۰ پایان یابد. همچنین نمایندگان در چند نقطه مجلس تقسیم می‌شوند تا در صحن علنی مجلس متمرکز نشوند و پروتکل‌های بهداشتی به صورت کامل رعایت شود. نمایندگان در این دو هفته نباید از تهران خارج شوند و توصیه می‌شود در جلسات بیرون از مجلس هم حضور نداشته باشند.