احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور نداشتن نمایندگان پارلمان در ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: «قالیباف، رئیس مجلس برای پیگیری این موضوع نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته‌ است تا رئیس‌های دو کمیسیون «بهداشت‌ و درمان» و «اجتماعی» عضو این ستاد شوند.» حضور نداشتن نماینده‌ای از مجلس در ستاد کلی مقابله با کرونا، مورد انتقادات جدی نمایندگان بوده است.