به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، یک مقام سیاسی اردنی گفت: امروز سران ‌امارات، بحرین و اردن یک نشست در ابوظبی برگزار می‌کنند. این مقام سیاسی مدعی شد: به نظر می‌رسد هدف این نشست برنامه‌ریزی برای مقابله با هرگونه اقدام ‌نظامی مهم و جدی باشد زیرا آن‌ها نگران انتقام‌ ایران هستند؛ در حالی‌که محورهای این نشست در حال بررسی است اما افزایش تنش  به ویژه در مورد ایران واضح و روشن است.