رئیس جمهور آذربایجان در دیدار از شهرهای تازه آزاد شده جبرائیل و فوضلی و در کنار رود ارس که مرز مشترک ایران و آذربایجان است، گفت: اینجا مرز دوستی است. وی همچنین از پل تاریخی خداآفرین که در مرز ایران قرار دارد، نیز بازدید کرد. رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به تخریب خانه‌ها از سوی نیروهای ارمنی گفت: این خانه‌ها که متعلق به هموطنانمان است، از سوی دشمن تخریب شده است.