مهر نوشت: لاله افتخاری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در رابطه با علمی و عقلانی بودن پیشنهاد برخی سیاسیون مبنی بر به رفراندوم گذاشتن جنگ یا صلح، گفت: صلح چیزی نیست که به رفراندوم بگذاریم و باید در بعضی از جلسات کارشناسی کاملاً محرمانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگر بخواهند آن را به رفراندوم بگذارند در حقیقت دشمن را بیشتر از دوست در جریان قرار داده‌اند. اینکه با غوغاسالاری بخواهیم یکسری اقدامات صورت گیرد تا مردم را در مقابل نظام قرار دهیم خیلی اشتباه است‌.