محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر اسبق کشورمان و فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به مطرح شدن نام حسن خمینی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: بعید است که حسن خمینی چنین اشتباه فاحشی را مرتکب شود؛ البته این یکی از تاکتیک‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان است که با معرفی اسامی جعلی اذهان عمومی را به سمتی غیر واقعی سوق دهند. وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است مانند انتخابات گذشته صلاحیت سیدحسن خمینی تایید نشود، گفت: اینکه صلاحیت او در مجلس خبرگان رهبری تایید نشد ربطی به عدم احراز صلاحیت ریاست جمهوری او ندارد.