دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد سانحه سقوط هواپیما اوکراینی روز دوشنبه 28 تا 30 مهر در تهران برگزار می‌شود. محسن بهاروند معاون وزیر خارجه و رئیس هیات ایرانی در این مذاکرات، در مورد محور رایزنی‌های تهران و کی‌یف در هفته جاری گفت: در این دور از مذاکرات سه جلسه فنی برگزار خواهد شد یکی از این جلسات در مورد بحث‌های فنی است که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد. یک جلسه در مورد مسائل قضایی است که همکاران قوه قضاییه انجام می‌دهند و یک جلسه هم در مورد مسائل حقوقی درباره میزان غرامت افراد و هواپیماست.