انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران طی نامه‌ای به سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح نسبت به قانون فعلی خدمت سربازی و افزایش مدت زمان خدمت وظیفه واکنش نشان داد و با بیان اینکه سازمان نظام وظیفه تبدیل به سازمانی در جهت هدررفت سرمایه‌ انسانی کشور و از بین‌رفتن سرمایه‌ی اجتماعی نظام شده‌، تاکید کرد: اجرای قانون کنونی سربازی، نه ‌تنها باعث حفظ امنیت کشور و رسیدن به آن غایت مدنظر نمی‌شود، بلکه در درازمدت سبب بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی خواهد شد.