امیر حاتمی، وزیر دفاع با اشاره به اصابت گلوله و خمپاره به بخش‌های مرزی خاک ایران در مناقشات اخیر کشورهای آذربایجان و ارمنستان، گفت: تذکرات لازم به هر دو کشور داده شد. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مناقشات را در منطقه به دقت رصد و دنبال می‌کند، تصریح کرد: جان شهروندان و امنیت خاک مقدس ایران اسلامی یک موضوع مهم و حیاتی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که به علت کم‌دقتی و بی‌توجهی گلوله به خاک کشورمان اصابت کند. وی تاکید کرد: چنانچه این موارد توسط کشورهای طرف مناقشه ادامه پیدا کند، قطعاً تمهیدات بیشتری اتخاذ خواهد شد.