جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنکی مجلس، ضمن مردمی خواندن مراسم اربعین حسینی(ع) تاکید کرد: وقتی مرز عراق بسته می‌شود باید برای همه بسته باشد، اینکه سخنرانان خاص یا مداحان خاص اعزام شوند و در این خصوص تبعیض قائل شوند، صحیح نیست.