محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات به پیشنهاد عباس عبدی مبنی بر استعفای روحانی واکنش متفاوتی نشان داد. وی در کانال خود نوشت: «استعفای رئیس‌جمهور دست خودش نیست. ‌اقای خاتمی، می خواست ونتوانست ‌اقای روحانی که خودش هم نمی‌خواهد. ‌شعار استعفای روحانی بیشتر ایذایی است برای جناح مقابل.» عباس عبدی دیروز در یادداشتی نوشته بود: حالا که اصولگرایان غالب، قدرت و اراده استیضاح را ندارند، پیشنهاد می‌کنم که روحانی شخصا دست به کار شود. کنار رفتن نه به معنای اعتراض، بلکه به معنای گشودن راه‌ برای حل ماجرا.