به گزارش ایسنا، در حالی که ایران همواره به دنبال گفت‌وگو با کشورهای منطقه برای ایجاد ثبات و امنیت بوده، شیخ صباح خالد الحمد الصباح، نخست وزیر کویت که به عنوان نماینده امیر این کشور در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کرد، گفت: بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که تدابیر جدی به منظور ایجاد اعتماد و آغاز گفت‌وگو اتخاذ کند. این گفت‌وگوها باید بر اساس احترام به حاکمیت کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها و کاهش تنش در منطقه خلیج(فارس) باشد.