انتخاب نوشت: «حسن روحانی از اینکه مجلس در مقابل برخی خواسته‌های دولت مقاومت کرده و اجازه انجام آنها را نداده، ناراحت و معتقد است قالیباف در مقابل خواسته‌های دولت مقاومت می‌کند. شنیده می‌شود که چهره‌های سیاسی دولت در برخی جلسات، مجلس یازدهم را مانع جدی برای اقدامات خود می‌دانند. از جمله درباره طرح نفتی که به گفته آنها، قالیباف و رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با آن مخالفت کردند و انجام طرح را منوط به برخی اصلاحات به زعم خود «در راستای تامین منافع مردم» می‌دانند.