کمیسیون روابط خارجی عراق در پارلمان این کشور از تشکیل تیم مذاکره برای حل مشکلات آب با ایران و ترکیه خبر داد. اقبال عبدالحسین، نماینده پارلمان عراق گفت: وزارت خارجه به ما اعلام کرد که به دستور مصطفی الکاظمی هیأتی مذاکره کننده به ریاست مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی برای حل مشکلات آب با ایران و ترکیه تشکیل داده است. این تیم تلاش خواهد کرد تا راه حل‌های جدی برای حل مشکلات آب و جلوگیری از ساخت سدهای بیشتر پیدا کند زیرا ساخت سدها منجر به تبدیل شدن برخی مناطق عراق به بیابان می‌شود.