احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر برخی اعضای مجمع تشخیص و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مبنی بر عدم همکاری بانک‌های روسی و چینی با ایران به دلیل عدم تصویب FATF، به «انتخاب» گفت: این بحث امروز کشور ما نیست. من فکر می‌کنم برای کشوری که درگیر مسائل مختلف اقتصادی و معیشتی است، این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از FATF حرف می‌زنند. وی با بیان اینکه جلسات متعددی با فعالان اقتصادی داشته‌ایم، افزود:FATF نه برای صادرکنندگان و نه برای واردکنندگان جزو اولویت‌ها نیست.