عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه امروز ضرورت دارد مجلس متحول شود و ظرفیت‌های نظارتی مجلس افزایش پیدا کند، گفت: معتقدیم  ساختار قانون‌گذاری باید تغییر کند و به سمت کمیسیون محور و تخصصی شدن پیش برود، چراکه در بسیاری موارد وقت نمایندگان در مجلس سرگرم کارهای نمادین و سمبلیک می‌شود، به همین دلیل است که اعتقاد داریم باید به سمت و سوی تغییر و تحول برویم.

علی‌اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره «قرارگاه تحول» مجلس برای تغییر در ساختار آئین‌نامه داخلی گفت: قرارگاهی برای تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس وجود ندارد، قالیباف تعبیر قرارگاه را برای تغییر در ساختار خانه ملت به کار برد و قرارگاهی ایجاد شد برای بررسی تغییراتی که باید در پارلمان به وجود بیاید.

این عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایجاد تغییر و تحول در ساختار مجلس به آن معنی نیست که در حال حاضر مجلس در ساز و کار قانونی خودش حرکت نمی‌کند؛ بلکه هدفش این است که تعدادی از صاحب‌نظران، ساختارهای درونی مجلس را برای رسیدن به مجلس تراز انقلاب بررسی کنند که در این راه از اعضای شورای نگهبان و سایر اشخاصی که با این امور آشنایی دارند دعوت کردیم تا نظر دهند.

وی خاطرنشان کرد: البته کار باید به کمیسیون آئین‌نامه سپرده شود تا مسیر قانونی‌اش را طی کند و بعد به صحن برود چراکه معتقدیم هر تغییری که می‌خواهد صورت گیرد باید ابتدا روند قانونی خود

را طی کند.

فرایندهای موجود، موجب بروز فساد شده است

نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتم، تاکید کرد: مجلس در مسیر اجرایی سازی قانون باید نقش ویژه‌ای داشته باشد و این باید اصلاح شود بنابراین این قرارگاه نقش‌اش این است که به فرآیند اصلاح در قانون‌گذاری کمک کند و لذا بازهم می‌گویم قطعا اگر قرار باشد مسیری غیر از آئین نامه مجلس طی شود خلاف قانون است و قطعا هم نظر آقای قالیباف و قاضی زاده این نیست که مسیری خلاف قاعده و قانون حاکم بر مجلس طی شود ما در کمیسیون آئین مراقب هستیم  اتفاقی و مسیری خارج از آئین نامه مجلس طی نشود. وی درباره اینکه حضور اعضای حقوقدان شورای نگهبان در بحث تدوین آئین نامه داخلی به واقع دخالت کردن در کار نمایندگان و سلب فعالیت نمایندگی است و به طبع این کار باعث می‌شود هر نهادی در امر تدوین آئین نامه داخلی مجلس حضور پیدا کند، گفت: این کار دخالت اعضای شورای نگهبان نیست، اعضای این شورا در بسیاری از موارد برای تسهیل در فرآیند قانون گذاری در جلسات کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند و نظر می‌دهند و این کار یک امر عادی است و همیشه هم وجود داشته است.

این عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: من به عنوان نماینده‌ای که تازه وارد مجلس شده و سال‌ها کار اجرایی کرده است می‌گویم یکی از مشکلات جدی ما در این ۴۱ سال اتفاقا فرآیند حاکم بر مجلس است و حتما باید یک تحول جدی صورت بگیرد؛ زیرا فرآیندهای غلط متاسفانه صرف نظر از این که ناکارآمدی را برای نظام ایجاد کرده است بعضا موجب بروز فساد و صحنه‌های نامناسب دیگری شده است که حتما مجلس باید اصلاح را از خودش شروع کند.