نیویورک‌تایمز نوشت: ترامپ ممکن است موفق شود دوباره تحریم‌هایی را اعمال کند؛ مجازات‌هایی که متحدان آمریکا حاضر به اجرای آن نیستند و این نه‌تنها می‌تواند اقتدار آمریکا را در سراسر جهان تضعیف کند، بلکه به دشمنان واشنگتن بی‌اعتنایی به سازمان ملل را می‌آموزد. این رسانه افزود: اختلاف پیش‌آمده میان آمریکا و متحدان اروپایی به اتحاد میان ایران و اروپا منجر شده؛ اتحادی که تهران توانسته است با استفاده از آن سیاست فشار حداکثری آمریکا را به خود او برگرداند.