غلامرضا تاجگردون، نماینده سابق مردم گچساران که اعتبارنامه او در مجلس یازدهم تایید نشد، در توئیتی نوشت: «زاکانی برادر داماد خودش را گذاشت معاونش. زمان بررسی اعتبارنامه در جلسه از من سوال کرد میلاد کرمی دایی زاده شماست و چرا در پتروشیمی کار می کند. گفتم در پتروشیمی هزار نفر کار می‌کنند اینم یکیش. مادر بزرگ پدر میلاد کرمی میشه دختر دایی من. گفت این یعنی رانت. قضاوت با شما.» این توئیت با هشتگ دستمال کثیف منتشر شده است.