هشام داود، مشاور نخست‌وزیر عراق تاکید کرد که «مصطفی الکاظمی» در سفر هفته آینده خود به واشنگتن از مقام‌های آمریکایی خواهد خواست که بغداد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شود. وی گفت: الکاظمی تمایل دارد استقلال داخلی عراق را تقویت کرده و به منابع تامین انرژی تنوع بخشد، ما همچنین الزامی به واردات انرژی از یک طرف نداریم. مشاور الکاظمی ادامه داد: این رویکردها و از جمله درخواست تجدید معافیت از تحریم‌ها علیه ایران با نیازهای مردم عراق همخوانی دارد.