الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب شخصی در توییتر درباره وعده رئیس جمهوری برای گشایش اقتصادی نوش: «ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده‌ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی.» او همچنین تاکید کرد: «اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه ‌ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد. چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟»