به گزارش ایلنا، به‌رغم تلاش‌های آمریکا در جهت مانع‌تراشی برای فعالیت‌های کشورمان در نهادهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران موفق شد جایگاه ریاست شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد را برای دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به دست آورد. انتخاب ایران به این عنوان در نشست مجازی این شورا با اجماع و بدون هیچ مخالفتی انجام شد. گفتنی است برنامه اسکان ملل متحد یکی از بازوهای اجرایی سازمان ملل متحد است که در موضوعات مرتبط با چالش‌های اسکان بشر و همچنین توسعه شهری پایدار فعالیت می‌کند.