به گزارش رویترز، دیمیترو کوله‌با، وزیر خارجه اوکراین پس از دیدار هیأت اعزامی ایران با مقامات اوکراینی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که این کشور به دنبال دریافت غرامت حداکثری از ایران بابت حادثه هواپیمای اوکراینی است. وی گفت: ما به عدالت دست خواهیم یافت، اهمیتی نیز ندارد که چه مقدار وقت و تلاش صرف آن شود. کوله‌با همچنین تاکید کرد: ما شاهد بودیم که ایران مایل به مذاکراتی جدی و بنیادین است اما اگر مذاکرات ناموفق باشد، به دادگاه بین‌المللی خواهیم رفت و این نقشه دوم‌ ماست.