رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: ما(دولت) به هر آنچه شورای فقهی بانک مرکزی درباره وام ودیعه مسکن تصمیم بگیرد، اعتقاد داریم. به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت افزود: دولت همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک های مختلف با سود۱۳ درصد برسا پرداخت وام ودیعه مسکن تخصیص داد که مستأجران در حال ارسال پیامک بوده و این وام پرداخت می‌شود.