سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، با اشاره به انتخاب پرحاشیه مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات، در توئیتی نوشت: «به دلیل ابهامات و سوالات، روز سه شنبه قبل از رای گیری به ساختمان هیات رئیسه رفتم و خواستار عقب افتادن زمان اخذ رای در صحن علنی شدم اما موافقت نشد... تجربه پرهزینه‌ای بود تا مجلس بیشتر درباره ملاحظات قانونی وسواس به خرج دهد. حرمت امامزاده قانون را باید متولی آن نگه دارد.»