سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس در خصوص کمیسیون‌ها، خبرها داد و در تشریح دلایل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: ما ۱۶ نفر از همکاران خود را در مجلس نداریم، به طوری که انتخابات ۱۱ نفر از آن‌ها به دور دوم کشیده شده است، تعدادی نیز به علت فوت و مسایل دیگر در مجلس نیستند. به همین دلیل به جای ۲۹۰ نفر با ۲۷۴ نفر در مجلس جلسات را برگزار می‌کنیم، از سوی دیگر در قانون سقف و کف کمیسیون‌ها بسته شده است. به گفته وی تعداد اعضای کمیسیون قضایی مجلس به حد نصاب نرسیده است.