محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در در مراسم معارفه مهرداد بذرپاش به عنوان رییس دیوان محاسبات با اشاره به اعتراضات به انتخاب بذرپاش برای این پست و نداشتن شرایط لازم، با بیان اینکه مکلف هستم از قانون دفاع و آن را مو به مو اجرا کنم، گفت: فرآیند انتخاب رییس و دادستان دیوان محاسبات براساس قانون پیش رفت و رقابت جدی مومنانه‌ای شکل گرفت. وی همچنین خطاب به مهرداد بذرپاش گفت: هر چه بود گذشت؛ از امروز عمل شما مهم است. مردم بر اساس عمل شما قضاوت می‌کنند و شما در عمل ثابت کنید از فرزندان گام دوم انقلاب هستید.