سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری مراسم معارفه مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور در ساعت 9 صبح روز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خبر داد. محمدحسین فرهنگی همچنین گفت: ابهاماتی درباره سوابق رئیس جدید دیوان محاسبات کشور مطرح شده است، اما از نظر آیین‌نامه داخلی امکان بررسی مجدد وجود ندارد.