عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: در جلسه انتخاب هیات نظارت بر نمایندگان، با رای‌گیری؛ سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد به عنوان رئیس انتخاب شد. به گزارش ایرنا، مصطفی طاهری افزود: اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و حسن شجاعی علی‌آبادی نماینده مردم ابهر را به عنوان نواب اول و دوم رئیس برگزیدند.