به گزارش ایلنا به نقل از پاکستان تودی، «عاصم سلیم باجوا» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان  در مورد طرح حصارکشی مرز این کشور با ایران گفت: «حصارکشی مرزهای ایران و پاکستان کماکان به طول حدود  ۹۰۰ کیلومتر ادامه دارد و به زودی و در آینده نزدیک ۱۰۰ کیلومتر از این طرح تکمیل خواهد شد.»