رضا فرجی‌راد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل به ایلنا گفت: ایران باید با هر روشی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا انتخابات آمریکا مدیریت کند و با هر روشی که آژانس می‌خواهد برخورد کند، مثلاً ایران درخواست بازدید آژانس از دو سایت ایران را به نحوی مدیریت کند.  باید دید که رئیس‌جمهور بعدی با برجام چه خواهد کرد، اگر ترامپ انتخاب شود داستان متفاوت خواهد شد و اما اگر ترامپ انتخاب شود آژانس بیشتر تحت تأثیر آمریکا قرار خواهد گرفت. باید منتظر بمانیم و به هر عمل نامتعارف آژانس واکنش مناسب داشته باشیم.