نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: روند اداری بررسی طرح دوفوریتی توقف اجرای پروتکل الحاقی در حال بررسی است و به زودی اعلام وصول می‌شود.

عباس مقتدایی درباره آخرین وضعیت طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» در مجلس، در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به بدعهدی کشورهای غربی و اقدامات اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفت که از ابزارهایی که در اختیار دارد، به نحو شایسته و در جهت حفظ و حراست از منافع ملی استفاده کند.

وی متذکر شد: در پی برگزاری چند جلسه در کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه یک طرح فوریت‌دار مبنی بر ملزم کردن دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تدوین شود که در آن جلسات همه نمایندگان با تهیه این طرح موافقت کردند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح توسط تعدادی از نمایندگان تهیه شده و در حال پیگیری روندهای اداری است و در روزهای آینده در قالب یک طرح دوفوریتی از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول خواهد شد.

بیش از حد لازم امضا جمع شده است

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از حد لزوم برای طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» در مجلس امضا جمع‌آوری شده است.

مقتدایی افزود: پس از اعلام وصول این طرح از سوی هیأت رئیسه مجلس، این طرح جهت بررسی به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع می‌شود. وی با بیان اینکه این طرح دارای مفادی است که بر اساس آن دولت باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، گفت: علت تهیه این طرح آن است که قرار بود ما دسترسی‌های بیشتری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دهیم و در مقابل منافعی را کسب کنیم اما با وجود اینکه دسترسی‌های زیادی به آنان دادیم، رفتار آژانس بر خلاف تعهداتش بوده است.

ایران از برجام هیچ منافعی کسب نکرده است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که هیچ منافعی از این جهت عاید ما نشده است، دلیلی ندارد که به صورت داوطلبانه حد بالاتری از امتیاز را به طرف مقابل دهیم.

مقتدایی بیان کرد: اگر کشورهای غربی به تعهدات خود عمل می‌کردند، جمهوری اسلامی ایران می‌توانست حدی از بهره‌مندی از آثار برجام را داشته باشد، در حالی که در سال‌های گذشته ایران فقط امتیاز داده و هیچ منافعی دریافت

نکرده است.