محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: هفته گذشته از بیش از ۱۰۰ نماینده تست کرونا گرفته شد که تست حدود ۷  نفر آنها مثبت اعلام شده است. وی درباره ادامه روند برگزاری جلسات مجلس با شیوع مجدد کرونا گفت فعلا تاکید بر استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده بوده تا بعد تصمیمات دیگری گرفته شود. فرهنگی درباره ادامه حضور وزرا در جلسات مجلس و کمیسیون‌ها نیز اظهار کرد: ستاد کرونا محدودیت‌هایی را اعمال و فعلا حضور وزرا را محدود کرده ولی منعی اعلام نشده است.