فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح دیروز در آیین رونمایی از شبیه‌ساز هواپیمای ایلوشین ایران، گفت: امروز در نیروی هوایی ارتش این امکان وجود دارد تا شبیه‌سازهای همه هواپیماها در کشور ساخته شود. از این رو به تمامی شرکت‌های هوانوردی داخلی اطلاع می‌دهیم که قادر به ساخت شبیه‌سازهای پروازی هستیم. امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، با اشاره به ساخت و رونماییِ شبیه‌ساز پرواز هواپیمای ایلیوشین ٧۶ در کلاس پروازی سنگین، ادامه داد: امروز تنها ساخت شبیه‌ساز پرواز هواپیمای مین‌روب دریایی P۳-F باقیمانده تا ساخته و دستاوردهای ما کامل شود.