سمیه محمودی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس، در مورد مقابله سیاست‌های ضدخانواده که مجلس یازدهم از آن به عنوان اولویت‌های خود یاد می‌کند، گفت: وقتی کارمندان زن حتی نمی‌توانند در آزمون دبیری کمیسیون‌ها شرکت کنند چطور می‌توان با سیاست‌های ضد خانواده مقابله کرد. وی افزود: هیأت هفت نفره متشکل از اعضای هیأت رییسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیأت رییسه کمیسیون‌ها تاکید کردند که «زن باید بچه‌داری و به امورات خانه رسیدگی کند»؛ این‌گونه اظهارنظرها خلاف سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است که رهبری برآن تاکید فراوان داشتند.