به گزارش ایسنا به نقل از النشره، بنی گانتس، وزیر امنیت رژیم صهیونیستی و رئیس پیشین ستاد ارتش این رژیم با اشاره به اتفاقات اخیر در ایران از جمله حادثه نطنز گفت: نباید تمام اتفاقات رخ داده در ایران را به اسرائیل ربط داد. وی در رابطه با اتفاقی که اخیرا در نطنز رخ داد، اظهار کرد: شاید در طول این مدت همه به ما مشکوک بودند اما آنگونه نیست که هرآنچه در ایران رخ دهد به اسرائیل مربوط شود.