عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به موضع اخیر مقامات فرانسوی در خصوص دو تن از مجرمان ایرانی گفت: «رسیدگی و صدور احکام در خصوص جرایم اتباع ایرانی در یک فرآیند دادرسی عادلانه و در چارچوب مقررات و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت محاکم قضائی ایران است و خانم عادلخواه و روح‌الله زم متناسب با جرایم ارتکابی محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود هستند. ورود وزارت امور خارجه فرانسه در پرونده قضائی ایران فاقد هرگونه موضوعیت و وجاهت است و جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مداخله در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد.»