رئیس قوه قضائیه گفت: هیچ پرونده‎ای را در دستگاه قضایی زیرمیز نمی‎گذاریم و همه پرونده‎ها روی میز قضات هستند و مورد رسیدگی قرار می‎گیرند و قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم است و آن را با جدیت پیگیری می‎کنیم. سید ابراهیم رئیسی، شایعه‎سازی و دروغ‎پراکنی و تهمت‌زدن را سَمّی مهلک برای مبارزه با فساد دانست و از آحاد ملت خواست اگر گزارش یا مستنداتی درباره تخلف فرد یا افرادی دارند، به دستگاه قضایی ارائه دهند.