رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کابینه ترامپ، با تایید توییت مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه آمریکایی درباره دست داشتن 3 دشمن خارجی آمریکا در تشدید ناآرامی‌ها در این کشور، به طور مشخص از 3 کشور چین، روسیه و ایران نام برد. وی در مصاحبه با برنامه هفتگی شبکه خبری «ای بی سی» آمریکا در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره احتمال دست داشتن دشمنان خارجی آمریکا در تشدید ناآرامی‌های داخلی این کشور گفت: «بله، به ایران نگاه کنید، این کشور به یقین در اینجا مشغول فعالیت است. آنها از این بحران داخلی آمریکا استفاده می‌کنند و به دنبال گسترش هرج و مرج و بی‌ثباتی داخلی در آمریکا هستند تا از این راه به دموکراسی آمریکا آسیب بزنند.»