محمدحسن قدیری ابیانه، فعال سیاسی اصولگرا، گفت: سفرهای مکرر احمدی‌نژاد، موج سفرهایش و شعارهایی که به راه می‌اندازد نظیر اینکه «احمدی‌نژاد برگرد»، زمینه‌سازی طرفدارانش و اظهارات مشاور رسانه‌ای او یعنی جوانفکر مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت خواهد کرد؛ همه نشان از تصمیم قاطع او برای حضور دارد؛ اگرچه او تایید صلاحیت هم  بشود رأی نخواهد آورد.