الیاس نادران، نماینده تهران در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان قرائت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور در تذکری گفت: مجلس باید گزارشات مرکز پژوهش‌ها را استماع کند اما بخشی از این گزارش‌ها علنی و بخشی دیگر غیرعلنی است. باید واقعیات اقتصادی در جلسه غیرعلنی به اطلاع نمایندگان برسد و بعد در جلسه علنی گزارش‌ها ارائه شود. علی نیکزاد، نایب رییس دوم مجلس در پاسخ وی گفت: هیأت رئیسه تصمیم گرفته برای جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه از وزرا برای گزارش و مباحث مختلف دعوت کند تا نظرات خود را بگویند.