نفت کش ایرانی «کلاول» که آخرین شناور از ناوگان ۵ فروندی نفتک‌شهای ایرانی است که فرآورده‌ای نفتی از بندر شهید رجایی در جنوب ایران را به مقصد ونزوئلا بارگیری کرده‌اند، دیروز یکشنبه وارد آب‌های انحصاری اقتصادی ونزوئلا شد. چهار کشتی دیگر به نام‌های «فورچون»، «فارست»، «فاکسون» و «پتونیا» طی روزهای گذشته با پهلوگیری در بنادر مختلف ونزوئلا در حال تخلیه محموله‌های خود هستند. بر اساس گزارش‌های دریافتی محموله بنزین این نفتکش‌ها به مراکز توزیع سوخت در شهرهای مختلف ونزوئلا منتقل شده و کاهش بحران سوخت در این کشور را به دنبال داشته است.