به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم‌پست، خاخام لازار، خاخام اعظم روسیه گفت که در نظر دارد تا از مقام‌های روسیه بخواهد که ایران را ترغیب به ترمیم آرامگاه استر و مردخای در همدان کنند. وی افزود: من فردا با یکی از دوستانم در کرملین تماس می‌گیرم و خواهش می‌کنم که دولت روسیه به مقام‌های ایرانی فشار بیاورد تا آرامگاه استر و مردخای را ترمیم کنند.