جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور از احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده خبر داد و به تسنیم گفت: برای اعلام دقیق روز برگزاری انتخابات باید با شورای نگهبان به همفکری لازم برسیم. وی درخصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 اظهار کرد: ما خرداده ماه 1400 را به شورای نگهبان پیشنهاد کردیم و منتظر هستیم تا پاسخی به این موضوع داده شود. فعلاً تاریخ دقیق و اینکه در چه روزی برگزار شود مشخص نیست و در این زمینه نیز باید با شورای نگهبان به همفکری لازم برسیم.