عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا به خبرآنلاین گفت: قطعا آقای قالیباف فردی است که می‌تواند در ارتباط با قوه مقننه منشا اثر باشد و دارای کارنامه‌ای است که هر فرد منصف با هر گرایشی به کارآمدی او اذعان دارد. به همین دلیل برخی افراد که نمی‌خواهند امور کشور در مسیر صحیح خود پیش برود، مثل آقای احمدی‌نژاد که نمی خواهد کارنامه و مدیریت اصولگرایان نمودی داشته باشد، می‌کوشد بیشترین تخریب را نسبت به آقای قالیباف داشته باشد.